mércores, 20 de outubro de 2010

De chapuzas e pillabanes!!Terra de naide...

En esto estáse a convertir Correos; aquí, aló , alá, acullá....!
Na Coruña sen ir mais lonxe!

Plazas vacantes que non as quitan para que non lle toquen a determinadas persoas.

Xefecillas y xefecillos que collen mais de hora e media de bocadillo, e non pasa nada.

Xefes de manteñemento que non saben de ónde ven o aire...e por tal causa manteñen crucificada a unha compañeira que tén o seu posto de traballo precisamente nun campo de correntes ... pero como o aire non se vé!, eles dín que a culpa é da compa!!

Outros disfrutan en negarnos o material de oficiña.

Plazas que se alteran a libre albedrío de los jerarcas... para que lles toque os seus amigotes.

Reubicacións feitas de tapadillo, namentras negan as reubicacións a compañeiras enfermas, e por riba as obligan ir a repartir barrios inasumibles.

XA O DIXERA O MEU ABÓ.... ESTO É COUSA DE PILLABÁNS!!

E senón mirade como nos queren montar o III Convenio Colectivo, pois na derradeira rolda de negociacións do Convenio, sonsacámoslles unhas “pillas e aviesas intencións”:

Queren mantér desregularizada pillamente a xornada de traballo ( 1711 horas anuais).

Queren traslados bianuales PILLOS con una asignación cuatrimestral.

Queren pillamente deixar de tér a obliga de chamar a tódolos fixos discontinuos no vrán e Nadal.

Queren aumentar con pillería a penalización por absentismo, con o CTA, tramos, os AP e as Axudas sociais.

Queren movilidade xeográfica pilla; comunicándoo só con 15 dias de antelación.

Queren que na provisión de postos o gañen “os máis PILL… idóneos “ (evaluación de desempeño e a entrevista) pasando por riba dos que teñan máis antiguedade.

Pola contra, non falaron das bolsas pillas de emprego, o que indica una intención clara ( pilla???) de suprimirlas.


DE VERDADE, MEU ABÓ!! ESTA XENTE DÁ PARA MOITO!!!

venres, 15 de outubro de 2010

LA IZQUIERDA PARLAMENTARIA SE OPONE AL "PROGRESISMO" NEOLIBERAL POSTAL DEL GOBIERNO
La Mayoría Sindical de Correos demanda en el Congreso el apoyo de los grupos parlamentarios a la retirada del Proyecto de Ley Postal para Correos
La izquierda parlamentaria se opone al "progresismo" neoliberal postal del Gobierno y presenta enmienda a la totalidad en el Parlamento al Proyecto de Ley Postal.


Abierto ya el trámite parlamentario de enmiendas al Proyecto de Ley Postal, el miércoles 13 de octubre, la primera en la frente, en este caso del Gobierno. La izquierda parlamentaria (Izquierda Unida-Esquerra Republicana-Els Verds) anuncia la presentación ese día de una ENMIENDA A LA TOTALIDAD de una Ley, la Postal, que ha mostrado la cara más neoliberal de un Gobierno que se empeña en decir que los recortes sociales, laborales y del espacio público son progresistas.


Ni estamos solos ni nuestros planteamientos son descabellados a la vista de los argumentos que el citado Grupo Parlamentario pone encima de la mesa para rechazar un Proyecto de Ley que considera lesivo para los intereses del correo público y para garantizar el Servicio Postal Universal a toda la ciudadanía.


En resumen, y partiendo de un balance en el que SE DENUNCIA "la ausencia de modelo postal por parte del Gobierno -con un desfile de sucesivos gestores indicativo de la "falta de respeto" que se está teniendo al Correo Público- así como la nula capacidad de elaborar planes estratégicos que apunten hacia un futuro de viabilidad empresarial", la izquierda parlamentaria argumenta los motivos de su enmienda a la totalidad con las siguientes razones:


Rechazo de la Directiva Postal, que el partido que sustenta al Gobierno votó.


El contexto económico actual resulta el peor posible para abordar el proceso de liberalización del sector.


El 75% de la representación sindical de Correos está en contra de este Proyecto de Ley.


El Gobierno ha escogido el modelo que apunta a una mayor desregulación, apostando por las opciones más neoliberales de la Directiva Postal.


La Ley, tal como está planteada, supone la apertura a la competencia de un segmento del mercado de casi 1.000 millones de euros que Correos "cede", como prestador del servicio postal público, en aras a la liberalización postal.


En contrapartida Correos mantiene la obligación, durante 15 años de prestar el SPU, aunque con unos medios de financiación que, a la vista de los PGE para el año que viene, parecen una "broma pesada" (sic) del Gobierno.


El objetivo de dinamizar el sector postal, incrementando la competencia, se va a hacer a costa de desmantelar el servicio público prestado por Correos.


Con esta Ley se va a ampliar el nivel de desigualdad de los ciudadanos, con la instalación de una doble escala en la prestación del servicio: una para aquellos que por residir en las "zonas rentables del mercado" tendrán la posibilidad de una mayor y mejor prestación del servicio, y aquellos que, precisamente por residir en zonas no rentables verán reducida dicha prestación.


Y por último, y no es un asunto menor, también cabe señalar que este proyecto va a incidir en el empleo. Correos ha perdido 7.000 empleos en los dos últimos años -según el propio Gobierno-, y el proyecto presentado va en la dirección de aumentar esta sangría.

Con estos argumentos, la Mayoría Sindical no puede por menos que expresar su alto nivel de coincidencia al tiempo que señalar que la iniciativa del Gobierno no tiene nada que ver con políticas de izquierda sino con planteamientos económicos de corte neoliberal; mientras la izquierda parlamentaria no rebaja ni un milímetro la defensa del sector público -en este caso del postal- y, lógicamente, hacemos constar públicamente nuestro apoyo a la RETIRADA O POSTERGACIÓN DEL PROYECTO DE LEY POSTAL.POR TODAS ESAS RAZONES y, también, para que RECUPERE EL PROFUNDO DÉFICIT DEMOCRÁTICO CON EL QUE HA NACIDO, TRANSCURRIDO, Y ESPEREMOS NO VAYA A CONCLUIR. La reforma postal hecha a la medida de los dictados de los mercados, la hace suya un Gobierno con su partido -y brazo sindical- y esto no puede ser, tenemos que pararla los trabajadores, como la laboral y la de las pensiones.

luns, 11 de outubro de 2010

Na Coruña bordean as ordes do Centro Directivo: Resultado: 1000 paquetes acumulados na USE CORUÑESAChegamos ós pontes do Rosario da Coruña e da Hispanidade. A Carteria coruñese resentíuse da falta dos compañeiros que ben, por secundar a folga de pontes de CGT ou ben polo disfrute de dias de asuntos propios, quedaron moitas seccións de reparto sin facer. Precisamente cando hoxe houbo unha grande avalancha de servizo.

Podemos chamar a esto dalgunha maneira comprensible, mais o que non tén xustificación é a falta de previsión da USE Coruñesa.

En efecto, ante unha incomprensible falta de previsión, compatible con a política DESESPERADA de aforro , DIGAMOS... "empresariaL" de Correos; o seu servizo de Urxentes de A Coruña tén pendente de reparto máis de mil paquetes na mañán do luns, dia 11 de Outubro.

Tendo o dia 12 carácter de festivo, e contando con que este servizo de Urgencia que presta Correos o sigue dotando de persoal minorizado sen tér previsto reforza-lo como previsión en esas datas, temémonos que o retraso na entrega deste servizo de Urxentes, iráse degradando nos vindeiros dias.

A non ser -como relatamos hoxe en directo ós Medios Informativos- que Correos repoña e contrate efectivos para tér todo o dia nas vindeiras datas. Penso que moverán o cú despois da nota de prensa que hoxe difundimos con todas as da lei. É a unica maneira de que vaian responsabilizándose esta xente.

domingo, 10 de outubro de 2010

AQUI ESTAMOS!, SEN RENUNCIAR Á REVOLTA!!
Aqui estamos de novo, despois dun longo paréntesis onde houbo de todo: vacacións interrumpidas constantemente por problemas laborais; mediación en enfrontamento entre compañeiros; negación constante da empresa a disfrutar dos nosos dereitos consolidados; en suma... asumimos o papel que tiña obligación de prestar o propio Correos cara os seus traballadores.

Aqui estamos de novo, para liderar a revolta na nosa provincia; xa que outros non queren ou non poden.

Aqui estamos , dispostos a asumir o que faga falla na defensa dos compañeiros.

Aqui estamos, sin dar un balón por perdido.

Aqui estamos, aunque os demáis sindicatos no estén, e para decir que están non se lles ocurre máis que enfrentarse visceralmente úns contra outros, sacando os trapos sucios na vispera das eleccions sindicais.

Aqui seguimos estando, mais Correos xá non é a mesma empresa. Rixen parámetros de empresa privada ... e das peores.

Cando Pepiño Blanco dí que os funcionarios de Correos os van laboralizar por decreto.
Cando hai unha proposta de Convenio Colectivo durisima.
Cando Correos sigue facendo cábalas, casando cifras con toda a impunidad e inxustiza, para demostrar que sobra xente .

MAIS...

...que se lle pode pedir a Correos, que renunciando á propia prevención dos seus traballadores na rúa, ó mesmo tempo que os desatende cando caen enfermos, os obliga a ir a traballar baixo amenaza de abrirlles expedente por ausencia inxustificada.

Fomento plantexa de novo suprimir o reparto de correo nas zonas rurais
El Consejo Económico y Social pide que se garantice el servicio a las aldeas

Los carteros del rural gallego vuelven a mirar con desconfianza una normativa llegada del Gobierno central. Si en 2007 el que desató la alarma fue un decreto que por la presión sindical y social nunca se llegó a aplicar -aunque tampoco se derogó- ahora es el anteproyecto de Ley de Servicio Postal Universal el que ha puesto en alerta al colectivo, que ayer estuvo de huelga en toda España.

El Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Gobierno, acaba de hacer públicas las alegaciones sobre el borrador de la norma, que prevé excepciones en el servicio de recogida y envío universal por "circunstancias o condiciones geográficas especiales".

El dictamen del consejo muestra su preocupación por la prestación efectiva del servicio postal universal a aquellos ciudadanos que habitan en el rural. "No está suficientemente claro el papel reservado para los carteros en las aldeas", aseguran desde este órgano consultivo, que emitió el dictamen de urgencia la semana pasada.

Correos non reparte en Rueiro porque a plaza non tén placaATENCIÓN, COMPAÑEIR@S DE CORREOS DE RIVEIRA:

LEEMOS NO CORREO GALEGO NA SUA EDIZÓN DO DIA 7 DE OUTUBRO O SEGUINTE:

Se avecina el caos en Ribeira tras la 'fusión' de las rúas General Franco y Galicia: se repite la numeración... en sentido opuesto


Las 60 familias de la céntrica urbanización O Rueiro de Ribeira llevan dos años teniendo que recoger la correspondencia en la oficina de Correos (en el extremo opuesto de la ciudad) porque el Concello aún no colocó la placa que identifica la Plaza de España, a la que dan los seis portales.
Inicialmente, el problema era que la urbanización se hizo en una zona popularmente conocida como O Rueiro, pero que oficialmente no tenía nombre. Por ello, los primeros residentes acabaron contratando un apartado de correos.
La cosa debiera solucionarse cuando el 31 de mayo se aprobó en el pleno bautizar a esa zona como Plaza de España. Pero Correos dice que mientras el Concello no coloque la placa, no le consta esa plaza y, en consecuencia, no reparte allí.
Este problema se repetirá en las demás calles que cambiaron de nombre y donde tampoco se colocaron aún las placas. Es el caso de la rúa General Franco, que pasó a integrarse en la Rúa de Galicia como su prolongación. Las cartas que llegan a ese segundo tramo con la nueva dirección (Rúa de Galicia) son devueltas porque a Correos tampoco le consta.
Es más: se avecina otro problema: en la actual Rúa de Galicia, la numeración se inicia a la altura de la iglesia y avanza hacia la plaza de Compostela, pero en el tramo rebautizado avanzará en sentido opuesto (hacia Padín), por lo que la numeración se repetirá.
Correos advierte que hay dos opciones: poner otro nombre al nuevo tramo... o renumerar todo el vial.

Voceiro da CGT Correos A Coruña

Voceiro da CGT Correos A Coruña
Buzón rebelde