mércores, 29 de xuño de 2011

CRÓNICA E RESULTADOS DAS ELECCIÓNS SINDICAIS 2011Pasámosvos os resultados globais que tivemos onte na nosa provincia de A Coruña

funcionarios


Sindicato Total delegados
CIG 180 6
CCOO 134 5
UGT 86 3
CGT 61 2
CSIF 42 1
SL 23 -

Laborais

SINDICATO TOTAL DELEGADOS
CCOO 252 8
CIG 195 7
UGT 75 2
CGT 53 2
CSIF 49 2
SL 21 -


Nas tres mesas o tempo de votación desenrolóuse en medio dun ambente cordial entre todolos membros, aunque cunhas grandes doses de aburrimento ( en Santiago eran as once e media da mañán e só votaran vinte e tantos compas en cada mesa).

A nota a puseron os sindicalistas, que en tromba ocuparon moitos dos espazos das tres salas, chegando incluso a haber 6-7 membros dalgún deles , coma os de CCOO, que foron os auténticos reises , non polas votacións senón pola presencia abrumadora dos seus membros ... estratéxicamente apostados detrás dos presidentes para examinar con ollos como platos cada sobre por correo que éstes iban abrindo!!!. meu deus, como si lles fora a vida no medio!!!

Quedamos todos embobados de tanto despliegue!!!

Polo demáis, Correos non agasallóu cun pequeno ágape a insistencia de CGT cara a mediodia para os membros das mesas (roñicas!!), e o bó humor reinóu en todas partes.


Non sei, mais a mín parecéume que tal e como foran desenrolándose os feitos, que éramos unha grande familla con dosis de cortesia, confianza e coidado... porque como nas famillas,..... aquí nos coñecemos todos. ou non?

domingo, 26 de xuño de 2011

E PARA PECHA-LA CAMPAÑA ELECTORAL, O DIBUXIÑO DE FERROL!!Cecáis poderiase definir estos longos anos con esta imaxe; un panfleto deixado anónimamente xunto cun comunicado tamén anónimo no que insultaban a CCOO polas suas longas falcatruadas polas mesas da Cartería de Ferrol intres antes dunha asamblea da extinta plataforma que conformáramos contra a Lei Postal.

Nós sabemos quenes estaban detrás desta "hazaña" , mais este feito difamante non nos alporizó, senón que parecéunos simpático por vir de quén andaba daquela un tanto impotente por saberse desplazado o seu protagonismo e desnortado por colle-los có paso cambiado a constitución desta plataforma, que cuns puntos irrenunciables pactados por escrito ( e posteriormente traicionados polos CCOO, SL e CSIF coa firma do III Convenio )estabamos a combater esta NEFASTA Lei Postal, e que lográramos levantar ós traballadores do Estado da sua atrofia e motivalos e ilusionalos.

Porque si vos acordades, a CIG nesta campaña electoral para nada mencionóu a Lei Postal e moito menos co afán de criticala, despois de te-la apoiado nas Cortes Españolas na sua tramitación, apoiando o BNG ó PSOE en todo momento, agás no seu final, polo engadido do asunto das concesionarias das autovías.

Recordade que a CIG recibira como premio por este apoio a dun postiño na COMISION ESTATAL DO SECTOR POSTAL, e para difuminar o tema, intentóu vender que esta Lei apoiaba o reparto no rural, cousa imposible, como estáse a ver arestora.

Si o carteliño estaba ben dibuxado, millor estaba o globo no que dicia que "habia que encadenarse"...

Porque "o de encadenarse" o sacaron da nosa proposta de CGT nunha xuntanza da COORDINADORA GALEGA DE DELEGADOS DE CORREOS CONTRA O RECARGO celebrada en Santiago o dia 15 de Xullo de 2009, pola que propoñiamos " encadeamentos simultáneos nos centros e oficiñas máis importantes de Correos da Galiza".

Daquela, nós , a CGT sabiamos que habia que darlle continuidade á exitosa manifestación celebrada en Santiago un mes antes.

E para iso habia que ir programando actividades que elevaran a moral da nosa xente e crearan esa combatividade necesaria para eliminar o que despois se impuso ante a pasividade sindical que resultóu nos vindeiros anos: o recargo salvaxe.

Mais, como sabredes, co paso do tempo, a nosa proposta quedara en nada.

Nesa xuntanza asistíramos todos os sindicatos agás UGT ... alí estabamos a CCOO da Coruña, S Libre de Pontevedra, CSIF e USO de Lugo , CGT da Coruña, Pontevedra e Ourense e a CIG das catro provincias galegas.
E recordamos que a CIG fixera un canto a unidade de TODOLOS SINDICATOS CONTRA O RECARGO... a pesar que despóis non quixera entrar na Plataforma do G6 por "desavenencias con CCOO".

...E ista é a historia!, obvióuse todo, abandonóuse toda afán de loita por ... vai ti a saber que acordos segredos tomarían eles coa dirección de Correos!

Namentras habia que lava-la cara, e estigmatizar a CGT por ser como somos, por estar na vangarda e na loita diaria; iso créalles disgusto ... alá eles e o seu protagonismo!!

O caso, queridos compis, é que nós nunca traicionaremos uns postulados irrenunciables pactados por escrita, nin andaremos realizando comunicados e dibuxos anónimos deixados COBARDEMENTE polas mesas das Carterias, e moito menos, creando e sementando bulos e mentiras contra nadie, ou atribuirse e rentabilizar feitos e traballos asumidos colectivamente e currados con constancia tamén por CGT no seu posto de Segredariado da Xunta de Persoal.

Porque si o fixeramos, estariamos faltandovos o respeto a todos vós, que sodes o motivo e a razón da nosa loita.

sábado, 25 de xuño de 2011

EJERCE TU DERECHO CON LIBERTAD. QUE NADIE VOTE POR TI!!!La dirección de la empresa, con la complicidad de algunos sindicatos (los de siempre), ha puesto todo tipo de trabas para dificultar el derecho al voto presencial de l@s trabajador@s.

Se han negado a publicar los censos por todos los centros de trabajo, no han emitido ninguna circular que explique a la gente las distintas fases del proceso, ni tan siquiera cuando es el día de la votación y, finalmente, han reducido a la mínima expresión la presencia de mesas electorales, teniéndoles que ganar por laudo que en nuestra provincia existan las tres de siempre.

Es una medida injustificable que atenta contra el sentido común y el respeto hacia los trabajadores.

Una situación provocada intencionadamente para evitar la libre elección de voto, para poder ningunear y así pastorear mas y mejor al colectivo y asegurarse el voto.

En estos momentos ello supone que cerca del 85 % del personal laboral y un 75 % del personal funcionario haya solicitado el voto por correo.

Un auténtico “pucherazo”.

Además, existe un creciente malestar en el colectivo, que se está sintiendo presionado y coaccionado por parte de algunas organizaciones sindicales para cederles la gestión de su voto.

En lugares como Madrid este hecho ya ha dado como resultado denuncias por lo penal, con aportación de grabaciones de video y audio como pruebas de presuntos delitos.

Desde CGT queremos invitarte a que defiendas la democracia también en Correos y que lo hagas presentándote a votar el día 28 de junio.

Tienes que saber que la empresa está obligada a darte el tiempo suficiente para que ejercites tu derecho al voto.

Y tienes que saber también que tu voto presencial anula tu voto por correo.
El voto que depositas en la urna es el que realmente vale, y el único donde tú tienes la seguridad de que se va a contar con tu opinión.

domingo, 19 de xuño de 2011

ASEMBLEIA POR ESCRITA -1 . PRESENTACIÓNO día 28 de xuño é o dia da votación para as eleccións sindicais. Nesa votación, os traballadores de Correos xogámonos algo máis que a nosa representación sindical para os vindeiros catro anos. Decidimos tamén quén defenderá as nosas condicións de traballo e os nosos dereitos laborais.

Todos sabemos cómo nos vai cando gañan ós de sempre e queremos recordar as actuacións do resto dos sindicatos que concurren ás eleccións sindicais perante o derradeiro ano:

Primeiro, chamóusenos á Folga Xeral en contra dunha Reforma Laboral con a que estes Sindicatos recoñeceron que os traballadores perdíamos dereitos laborais e sufríamos unha mayor precarización, á vez que se facían públicas as grandes cantidades de diñeiro que reciben estes sindicatos por parte do estado.
Despóis firmaron un acordo polo que aceptaban esta Reforma Laboral..

Segundo, tambén firmóuse unha Reforma das Pensións para o persoal laboral e está pendente a Reforma das Pensións para o persoal funcionario, polas cales tódolos traballadores xubilarémonos máis tarde e cobrando menos diñeiro.

Terceiro, ademáis se nos llamóu a varios paros parciais e a unha Folga Xeral en Correos reinvindicando, entre outros puntos, que non se aceptarían novos Convenio e cordo sen cláusula de revisión salarial de 2 puntos por riba do IPC, e que se defendería a protección do emprego en Correos.

Despóis destas promesas perante o proceso de mobilizacións, tódolos sindicatos ( agás CGT) firmaron o novo Convenio e Acordo, polo que só se recoñecen uns aumentos no CPA e Tramos do 2% . e no resto de complementos ó 0,3%, o que supón unha subida real nas retribucións de 0,3% para el persoal funcionario e do 0,5% para ol persoal laboral.
Esto quér dicer que si se manteñen os datos do IPC ( os derradeiros datos reflexan un aumento no custe da vida nun 3,8%), con a firma destes acordos perderemos máis dun 3% de poder adquisitivo, ó menos, ate o 31 de decembro de 2013. Para poñer estes datos en euros, tódolos traballadores de Correos perderemos máis de 600 euros de poder adquisitivo ó ano, o que supondría unha perda de poder adquisitivo de 2000 euros aproximadamente cada ano a partires de tres anos vista i en adiante.
Ademáis firmóuse unha subida da cantidade que os rurais perciben por gasto de combustible dun 2,3% (medio céntimo de euro), cando a subida do precio do combustible durante o periodo de vixencia do II Convenio fora superior ó 40 %. Esto máis ben parece unha burla, que a revisión real do precio do combustible que se prometera.

Tampouco, se incluira (como se prometera) ningunha medida nos novos acordos para protexer o emprego. A mediados de abril, o Ministerio de Fomento actualizaba os datos da plantilla de Correos a fecha 31-3-2011: somos 57.602 empregad@s (33.979 laborais y 23.623 funcionarios). Somos 2475 traballadores menos que fai un ano, e 4542 menos que fai dous. Todo Isto antes do traspaso de 890 funcionarios de Correos ó INSS. Esta é, por desgraza, a consolidación de emprego que existe realmente en Correos. Nembargantes, os sindicatos firmantes quérennos vender unha consolidación de emprego coa firma dos novos acordos.

Como único aspecto positivo da firma do novo Convenio e do novo Acordo Xeral, conquerimos recuperar parte do que deberíamos tér cobrado fai tempo..

En definitiva, grazas ós sindicatos firmantes da Reforma Laboral, da Reforma das Pensións e do novo Convenio e Acordo Xeral (CCOO, UGT y CSIF), os traballadores de Correos padeceremos:

- unha grane perda de poder adquisitivo, que arrastraremos ó resto da nosa vida laboral.
- unha maior precarización nas nosas condicións de traballo.
- maior inestabilidade no emprego.
- xubilarnos máis tarde e con menos diñeiro.

Si a pesar da actitude destes sindicatos, nas vindeiras eleccións sindicais, os traballadores seguímoslles elexindo coma ós nosos representantes, dita atitude non cambiará, e seguiremos perdendo salario, estabilidade no emprego e dereitos laborais.


O vindeiro 28 de xuño vai ser o dia da votación das vindeiras eleccións sindicais de Correos polo que che pedimos que reflexiones sobre todo o argumentado antes de votar.

Para ós traballadores que o desexedes, o procedemento para votar por correo é sinxelo e gratuito. Debes acudir a unha ventanilla de Correos co sobre aberto e o impreso de solicitude –no cál podes poñer como domicilio para que che remitan a documentación electoal o teu centro de traballo o a tua casa- e alí, tras comprobar que eres ti o remitente, sellaránche o impreso, ti pecharás o sobre e eles cursaránche a documentación coma envío certificado GRATIS. Despóis, a Mesa electoral váiche enviar nun certificado as papeletas e as instruccións sobre cómo has de votar.

SE NO QUERES SEGUIR PERDENDO ELIXE CGT.

Mais arestora ímosche amosa-los nosos feitos e razóns nunha ASAMBLEIA POR ESCRITO que de vagariño amosarémosche ..... siguenos....

ASEMBLEIA POR ESCRITA -2 . PREÁMBULO
O dia 28 de xuño celébranse eleccións sindicais en Correos na maior parte das provincias do Estado, entre elas a nosa. Nestas eleccións tódolos traballadores xogámonos moito: decidimos os representantes que imos tér na nosa provincia e decidimos tamén, qué peso vai a tér cada Sindicato na Mesa de Negociación de Madrid.
Por tanto, teremos que ser consecuentes: non podemos darlle un apoio maioritario ós sindicatos firmantes e logo queixarnos polo mal que fan as cousas.

Sabemos que istes sindicatos firmantes entenden que o resultado das eleccións concellerálles un cheque en blanco para facer o que queiran nos vindeiros 4 anos.

CGT preséntase a estas eleccións coa faciana ben alta: Tivemos loitado , cos medios dos que dispuxéramos na defensa das condicións laborais e salarias de todo o colectivo. Non firmamos nada negativo para os traballadores a cambio de diñeiro , como fixeron outros.


Imos a valorar agora que pasara nos derradeiros anos, que é o que fixo a CGT e que é o que imos a seguir reinvindicando no futuro:


O QUE FIXEMOS

A actuación de CGT nestes derradeiros anos caracterizóuse pola nosa presencia permanente nos centro de traballo e na loita diaria.. Tambén participamos activamente en tódalas mesas de negociación: tanto de ámbito estatal como… provincial??. Aunque, ó noso entender, cada vez queda máis claro que non existe negociación real en Correos, pois a dirección conta con sindicatos dispostos a firmarlle o que lle convén a cambio de diñeiro e de horas de liberación.
A loita para mellorar as nosas condicións de traballo colectivas levámolas a dabo de diversos xeitos:

ASEMBLEIA POR ESCRITA -3 ( O QUE FIXEMOS. MOVILIZACIÓNS))1.- Mediante movilizacións: Cabe recordar que estivéramos presentes o carón dos traballadores en diversas movilizacións de ámbito local, para reivindicar milloras concretas dende a Xunta de Persoal e o Comité de Empresa, traballando activamente nestes dous organismos ó servizo dos traballadores:

Estivemos plantando cara mediante concentracións ante diversas problemas en moitas oficiñas, e cando chegara a hora de enfrontarnos a lacra do recargo, tomamos a iniciativa de programar unha intensa campaña que pecháramos co éxito da enorme manifestación do 15 de Xuño de hai dous anos.

Como CGT coitáramos con constancia por novos locais para oficiñas cun grave problema de espazo, coma Cedeira, Ponteceso, O Son, etc; o dimensionamiento adecuado das cargas de traballo, unhas condicións de trabajo dignas, que non se supriman postos de trabajo ,que se trate con sentido común compañeir@s con problemas graves de saúde, de condicionantes ambentais, persecución por acoso, víctimas das provocacións dos xefes repunantes, etc.


Tamén estivéramos presentes en folgas e movilizacións de ámbito xeral. De feito dende hai anos mantivéramos unha folga de sábados convocada na maioría das provincias para reivindicar a xornada laboral de 35 h, de luns a vernes, para todo el colectivo. Igualmente convocamos constantemente a nivel estatal folga de pontes para reivindicar un calendario laboral que nos permita planificar co tempo noso descanso.

Asi e todo, cómprenos acordar que as movilizacións xerales máis importantes do ámbito de Correos nas que estivéramos implicados en este periodo foran as que tiñan por obxeto conquerir unha boa Lei Postal e un bón Convenio Colectivo. Ó noso entender, estas movilizacións non se concluiran con éxito:


A nova Lei Postal é negativa para nós porque:

a. Fomenta la competencia salvaxe entre operadores postais, xa non queda ningún produto reservado a Correos (antes tiñamos a carta interurbana hasta 50 gr. de peso e as notificacións).
b. Permite o acceso do resto de operadores postais á rede postal pública, con o que podemos acabar vendo que nunha mesma oficiña traballan varios operadores (como pasa no CTP de Barajas, donde ademáis contratan a través de ETTs).
c. Non concreta qué cantidade pagará o Estado a Correos polo coste de prestar o Servicio postal Universal (o coste de chegar a tódolos currunchos do país


Os novos Convenio Colectivo, para o persoal laboral, e Acordo Xeral, para todolos empegados, son negativos por algo tan fácil de explicar como que non conseguíramos nada do que pedíramos nas nosas reinvindicacións. Cabe aclarar que non andamos a falar só das reinvindicacións de CGT, senón das reivindicacións de CGT, CCOO, CSIF e Sindicato Libre, porque todos mantíñamos unha plataforma reivindicativa conxunta y todos pedíamos nas nosas asambleas e nos nosos cartaces, en materia salarial, por exemplo:

a. Cláusula de revisión salarial (Non se conquerira).

b. Incrementos salariais de 2 puntos por enrriba do IPC, no periodo de vixencia del Convenio y Acordo Xeral (non se conquerira)

c. Pago de tramos, con atrasos, sin vinculación a absentismo (non se conquerira)

d. Despenalización completa do CPA (non se conquerira)

e. 100% das retribucións en caso de baixa por enfermidade común para todo o persoal (tampouco)

f. Compromiso de camiñar cara os 1500 €, (tampouco!)

g. Cláusula para a revisión das desviacións o alza dos costes de combustible no ámbito rural. Melloras do plus por aportación de local. Plan de sustitución das aportacións por medios propios de Correos (tampouco!!!)

Mais, con todo, consideramos que o papel de CGT nestas movilizaciones fora digno, pois conquerimos que se incorporaran algunhas reivindicacións, nosa militancia mantivera a loita e non engañáramos a nadie. Outros sindicatos non poden decir o mesmo:

UGT e CIG estiveran ausente nestas movilizacións , como si o resultado final da Lei Postal e do Convenio non lles importara; pola sua banda, CCOO, CSIF y el Sindicato Libre decían nas asambleas e nos seus cartaces que defendían unha serie de melloras “irrenunciables”, pero finalmente firmaron unha nova baixada de dereitos no Convenio e permiten á empresa que poida manexar ós traballadores ó seu antoxo (recargos, colindancias, doblaxes, movilidades, desregulación da jornada, etc.), ó tempo que nos conxelan o soldo e vinculan tamén os tramos e as axudas sociais ó absentismo.

CGT tamén estivera noutras movilizacións de ámbito superior ó de Correos. O caso más significativo la folga xeral del 29S (29 de setembro de 2010) contra o recorte das retribucións do persoal funcionario ate un 5%, contra a reforma laboral del Goberno de Zapatero (que abarata o despido) e contra el retraso da idade de jubilación ate os 67 anos. Todas istas reformas foron finalmente respaldadas por CCOO y UGT.

ASEMBLEIA POR ESCRITA -4 ( O QUE FIXEMOS. VIA XUDICIAL)2.- A vía xudicial: En diversas ocasións tiñéramos que ir a Xustiza para reclamar directos de interese xeral, cando a dirección de Correos néganos estes direitos:

a) Sentencia de días adicionais de Asuntos Propios para o persoal funcionario.

b) Sentencia de recoñecemento e pago de todala antigüedade ó persoal laboral afiliado. Mediante esta sentencia conqueríramos que se pague no mes de abril de 2011 a antigüedad correspondente ós contratos eventuais de corta duración traballados entre os anos 2003 e 2006, xa que perante este periodo, a dirección de Correos só recoñecía e pagaba a antigüedades que se xeneraba en contratos de duración superior ós 3 anos.

c) Sentencia del cobro de tramos sin vinculación ó absentismo. En abril de 2011 recibiramos unha sentencia do Xuzgado do Social número 12 de Madrid na que se recoñece en primeira instancia, o dereito de 492 afiliados a cobralos tramos dende novembro de 2004 ate xuño de 2007, sen vincularlos ó absentismo, por unha cantidade superior ós 600.000 €. Quedara claro que non é necesario vincula-los tramos ó absentismo para cobrarlos.

d) Sentencias de sabaderos despedidos que recoñecen que o despido fora improcedente, con indemnizacións en algúns casos de máis de 6.000 euros (en Palencia y Ciudad Real).

ASEMBLEIA POR ESCRITA -5 ( O QUE FIXEMOS . VIA XUDICIAL E VIA PROTECCIÓN DE DATOS)3.- La vía da Inspección de Traballo: Tamén utilizáramos esta vía para millorar as nosas condicións de traballo, cando non fora posible conquerir esas milloras mediante a negociación nos Comités Provinciales de Seguridade e Saúde ou a movilización.

a) Solicitáramos á Inspección que obligue á dirección de Correos a realizar la evaluación de riscos laborais de múltiples centros de traballo que presentaban diversas deficiencias.

b) Solicitáramos á Inspección que obligue á dirección de Correos a entregar ós traballadores as Equipas de Protección Individual (EPIS) necesarios e adecuados para prestar servizo.

c) Pedíramos tamén á Inspección que obligue á dirección a evaluar a carga máxima que poden llevar os carteiros de moto y de pé sin poñer en risco á sua saúde e a altura máxima á que deben cargarse os carros que transportan las bandeixas (esta medida afecta principalmente ó persoal que trabaja nos pabellóns).
d) Finalmente cabe sinalar que no Convenio Colectivo inclúiese un Plan de Igualdade. Fora a Inspección de Traballo a que obligara á dirección de Correos a face-lo, a raíz duna denuncia de CGT.


4.- A vía da Axencia de Protección de Datos: Fora CGT á que puxera en marcha una campaña de denuncias para que o persoal laboral non tivese que poñe-lo seu DNI nos avisos de recibo dos envíos certificados.
Cabe sinalar que non só é importante o que facemos. É igual de importante destacar cómo o facemos. Unha das características que destaca ó noso traballo é a transparencia:

a) Ó longo do proceso de negociación do Convenio, CGT tivera expostas na sua páxina web as actas de cada unha das xuntanza e as propostas que presentabamos nas mesas de negociación. O resto dos Sindicatos non informaron nin qué propoñían na mesa de negociación nin de qué estaban pactando nos despachos.

b) Ó escomenza-lo proceso electoral, as mesas (con o probable asesoramento da dirección de Correos) decididan na maioría das provincias non publicar o censo electoral en tódolos centros de traballo. Só pretendían publicalo nas Xefaturas Provinciais
Outra das nosas características das que nos sentimos fachendosos é que non temos ánimo de lucro. Nós non nos enriquecemos a costa dos traballadores: non firmamos acordos negativos para os traballadores a cambio de diñeiro (camuflado en cursiños) e non explotamos ós traballadores cobrándolles servicios a precios abusivos: nós vendemos o libro de consolidación a precio de coste (10 euros).

ASEMBLEIA POR ESCRITA -6 ( O QUE PEDIMOS)
CGT seguirá traballando nos vindeiros anos, coa forza que nos dedes os traballadores nas furnas, por mellora-las condicións de vida dos traballadores de Correos. Nesa líña, nosas principiais reinvindicacións pasan por esixir:

a) A xornada laboral de 35 horas (30 para el turno de noite), de luns a vernes, para todo o colectivo. Creemos que todo o colectivo tén que libra-los sábados, sin crear discriminacións entre grupos o unidades (hoxe o persoal de oficiña, rural con atención o público e persoal de pabellóns non libra os sábados)..

b) Concreción dos postos de traballo. Adscripción de cada traballador a unha localidade, un centro e un posto de traballo (unha sección en cartería, una ventanilla en oficiña, unhas funcións concretas con unha equipa de traballo concreto nos pavillóns). Dimensionamiento adecuado dos postos de traballo e das cargas de traballo de cada posto. A plantilla que necesita Correos débese calcular en función duns baremos de traballo asumibeis e coñecidos.

c) Novo modelo retributivo baseado na integración dos conceptos variables no salario fixo (CPA e tramos), programa de recuperación do poder adquisitivo perdido ate chegar a unha SUBIDA LINEAL DE 300 € Ó MES, equiparación de niveles con o resto da Administración Pública, pagas extra iguales a unha mensualidade e cláusula de revisión salarial. En total deberíamos chegar a cobrar uns 400 € máis ó mes. Estamos pedindo simplesmente que o noso soldo suba ó mesmo ritmo que subira o coste da vida..

d) Garantía de permanencia en Correos do persoal funcionario que non desexe pasar a outro Ministerio, conservando tódolos seus dereitos.

e) Recuperación de derechos perdidos para o persoal laboral: dereito á elexir no caso de despido improcedente. Derogación da normativa de contratación de persoal eventual, especialmente ós requisitos para acceder ou decaer nas bolsas e a cláusula de evaluación de desempeño. De igual xeito pedimos reglas de xogo transparentes, non pode ser que só o ordenador de Persoal Laboral saiba a quén lle toca o vindeiro contrato nunha localidade. Pedimos tamén que o ingreso como persoal fixo en Correos sexa a tempo completo, por estricta antigüedades, sen que faga falla ningún exame.

f) No ámbito rural, a empresa debe aportar tódolos locais e vehículos necesarios para o servicio. Non pode ser que Correos pague por aportar un local pouco máis de 20 euros o mes e que por cada litro de carburante que poñemos os carteiros rurais , teñamos que pagar 30 céntimos do noso peto, porque con o diñeiro que nos dá Correos non cubre costes.

g) Cumprimento da Lei de Prevención de Riscos Laborais en tódolos postos de traballo: evaluacións de riscos, plans de emerxencia, formación e información ós traballadores, dotación de equipos de protección individual para todo o persoal (tamén o eventual), vixilancia da saúde. Non pode ser que os carteiros teñamos que pagar do noso peto botas de auga ou luvas para usalos no traballo.

h) Consulta ó colectivo mediante referéndum antes de firmar ningún acuerdo de aplicación xeral: debemos decidir entre todos o que a todos nos afecta. Non pode ser que todos sexamos necesarios cando hai que facer unha movilización e que cando chega a hora de decider só fagan falla uns poucos. En CGT tratamos de converter a DEMOCRACIA REPRESENTATIVA, en DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, ésa é unha das nosas maiores sinais de identidade.

ASEMBLEIA POR ESCRITA -7 ( CONCLUSIÓN)
Pode ser que algún vos pareza que pedimos moito, mais só pedimos o xusto, o que necesitamos para traballar e para viver con dignidade.

Tal vez resulte asombroso que a estas alturas que alguén atrévase a pedi-lo xusto, cando o resto do sindicatos nos teñen acostumados á resignación, e a dar por bóns ou por inevitabeis os recortes nos nosos dereitos, as conxelacións salariais ou as perdas dos nosos postos de traballo (7000 postos de traballo perdéronse en Correos nos derradeiros 4 anos: pasamos dos 64.000 traballadores a ser 57.000 traballadores, asemade de tér aumentado a precariedade laboral de forma importantísima ó sustituir ó persoal funcionario por fixos discontinuos e a tempo parcial). Nós creemos que as cousas poden cambiar a favor dos traballadores e que para elo hai que escomenzar por cambiar a quén nos representa, para que esteamos mellor representados a partir de agora.

Todo o que temos dito deica agora, pódese resumir nunha ideia:

Si queredes que vos representen persoas apoltronadas, que fai anos ou décadas que non acuden polo traballo, que coñecen os problemas dos traballadores por referencias ( porque eles non as viven) e que están dispostos a firmarlle á empresa o que sexa a cambio de diñeiro e horas de liberación, votade ós que xá sabedes (CCOO, UGT, CSIF, Sindicato Libre). Tede ben claro, que niste senso non van a defraudarvos. Cando chegue a firma doutro convenio voltarán a firmar máis perdas de dereitos para todos a cambio de máis diñeiro para os seus dirixentres e a cambio de máis horas de liberación.


Nembargantes, si queredes que vos representen compañeiros que traballan con vós en Correos (que traballan de verdade), que cobran o mesmo que vós (porque non teñen sobresoldo), que coñecen ós problemas do traballo de primeira mán (porque os viven e os sufren) e que se van a esforzar en defende-los intereses de tódolos traballadores e non somentes os seus propios, votade a CGT, porque é a única alternativa.

O noso lema é “Ti traballas, ti decides. Vota CGT”, e a iso convidamos-vos, a que o dia 28 vaiades a votar e votedes por CGT. Sabede tambén que podedes votar presencialmente tódolos que votáchedes por correo e que é convinte que o fagades tódolos que tiñades feito cursiños con algún sindicato e lle entregárades unha fotocopia do voso carnet, porque é posible que teñan votado por vós.

Tede presente tamén tódo-los que tedes que desplazarvos para votar que, por riba do tempo que haia establecido a Xefatura, dispoñededes de TODO O TEMPO NECESARIO . A NADIE SE LLE VAI DECIR NADA PORQUE EMPLEE CINCO HORAS EN VOTAR SI ESE É O TEMPO QUE VERDADEIRAMENTE POR TANTO, O DÍA 28 TODOS A VOTAR E A VOTAR BEN.

sábado, 11 de xuño de 2011

NON TE QUEDES AHI PARAD@, COMPROMETETE CON A CGT !!!!!!Bueno, gentes de bien!!, vamos a iniciar la larga marcha de la victoria empezando por tomar los cuarteles de invierno en este verano de Lavacolla por parte del COMANDO ITINERANTE!!!

Seguirán los feudos de ARZUA y MELIDE el lunes.
El martes, y si el tiempo no lo remedia andaremos por NOIA , BERTAMIRÁNS Y NEGREIRA
El miercoles avanzaremos dese PADRON Y RIANXO
El jueves toca A RAMALLOSA y VEDRA
También el jueves nos recluiremos en la CTA DE LAVACOLLA, donde daremos asamblea a los diferentes turnos.
Y el viernes a los rurales de LAVACOLLA, y avanzaremos raudos hasta SANTIAGO hasta tomar la Catedral y adelaños.

En cuanto al comando de A Coruña, el martes 14 estará en la 3 de ENTREPEÑAS DA CORUÑA y el miércoles 15, en ALCATRAZ. ( o sea, en la 4 de Os Castros).

Todos tendremos que MOVER EL CULO, porque los sintomas son que CORREOS vá a poner a andar su MALÉVOLO PLAN ESTRATEGICO DESPUES DE LAS ELECCIONES, con el compromiso avalatorio de CCOO, CSIF, SINDICATO LIBRE y UGT.

Ya nos estamos temiendo que van a aplicarnos el horario a rajatabla, y a soltar a los equipos que desde Madrid van a mirarnos los barrios ( coño, otra vez?)... ya hemos hablado de la porra que haremos si en ere mire- remire, tocan los barrios de LOS INTOCABLES. Nos tememos que no.

De todas maneras, muy mal lo ponen cuando su propio PRESIDENTE pide papas y se vá de CORREOS, no os parece!!

Venga pues, vamos a darles bien por donde les duele y a ganarles en toda la regla!!!
El Vienres ya os contaremos como nos fué la semana. bicos e apertas pra todos!!!

venres, 10 de xuño de 2011

ACABA CON O MUNDO INTOCABLE AXUDÁNDONOS E VOTANDO A CGT,!!
Entramos de lleno en la Campaña Electoral; hoy hemos estado en FERROL y NARON. También nos hemos enterado que algunos jefes de carteria están largando a su personal lo que les enseñan arriba:

Concretamente dijeron que van a venir LOS DE MADRID a revisr las secciones.

La pregunta es si revisarán los de sus amigos, los célebres INTOCABLES, puestos en barrios a su medida, que encima de hacer lo menos posible, pasean su soberbia y prepotencia por las carterias.

También nos hablan que hay una consigna desde arriba que les indica que deben de velar pola PAZ SOCIAL EN LAS CARTERIAS., Y BLA BLA BLA...

Pero para que haya paz social en las mismas, tendrian que poner a andar a cuanto señorito vago hay en las mismas, señoritos que campean por sus anchas, hacen lo que les dá la gana IMPUNEMENTE... quizás pagandoles la empresa de ese modo sus hazañas anteriores ( ya se sabe, ... actuar de topos, de miserables confidentes...)


(porque... hain@s que fán realmente o que queren,hain@s que teñen barrios á medida como premio ós seus favores coa empresa, hain@s que se enfrentan, chillan ou gritan impunemente ós xefes sen que éstes lles digan nin chío., hain@s que se créen que a cartería é parte da sua casa, e fán as cousas sen pedir permiso os seus compañeiros, hain@s , en fin, que fán o menos traballo posible cos seus xefes mirando para outro lado..... hain@s que lle impoñen o xefe o seu criterio a berros en perxuizo dos compañeiros) son a estas persoas INTOCABLES as que tiñan que poñeer a andar, e deixarse de tanto mitin nas carterias de que queren pax social nas mesmas.

mércores, 8 de xuño de 2011

ESA GENTE, POBRE GENTE!!!Tenemos que deciros que el sindicato estrella de esta casa –en adelante, “esa gente”-ha escrito una de las paginas mas negras y sucias que recordamos en el sindicalismo de A Coruña, y ya son para mas de veinte años los que recordemos.
Auspiciados por “su gente”, hoy infiltrada en los puestos de mando , están haciendo gala de una prepotencia entre absurda y nauseabunda, rayando el ridiculo mas espantoso, a base de falsedades y hechos que están convertiendo al sindicalismo en un mero grupo de señores barones amparadas por la cobertura de los de siempre :

• Aprovechándose de sus cursos para obligar a sus alumnos a renunciar a formar parte de cualquier candidatura electoral que no sea la de ellos.
• Aprovechándose de la afiliación para coartar a sus afiliados su libertad de decisión.
• En vez de hacer sindicalismo, sus visitas las aprovechan para ir recogiendo ya las solicitudes del voto por correo , convenientemente firmadas, en aras de facilitarles a los interesados –no siempre a sus afiliados- el propio voto.
• O para conseguir firmas para sus candidaturas, haciendo ver al firmante que es para otra cosa diferente.


Pero vayamos a los hechos que han pasado hoy, dia de las reclamaciones de las candidaturas :

Sobre las doce y media, hemos tenido aviso para bajar a la sala de juntas donde estaban las Mesas Electorales , para ver todas las reclamaciones. Alli nos hemos presentado , asistiendo a un verdadero follón placero, a golpe a gritos montado por “esa gente” por causa de una compa que firmó en tres candidaturas. ( al final , prevaleciera la opinión de la mesa para darle a esta compa la oportunidad de que ella decidiera en la que queria estar en una llamada telefónica, que así se hizo y se hizo constar por quien se decidia; pues a “esa gente” no les gustó , porque ella no se decidera por ellos, y amenazó a la mesa con ir a mayores, porque ellos lo que quieren es que se anule la decisión personal de la compa de ir con quien quiera.


Asi fue pasando caso por caso, no sin que “esa gente” formulara sus alegaciones a gritos y berridos , con un vociferío de verduleras inusual en esta reunión, donde tenia que prevalecer la cordura y el interés general, facilitando a los compañeros inclusos en las reclamaciones su libertad para elegir con qué candidatura les gustaría de ir.


Llegamos al caso de nuestra afiliada , que también se les afiliara a “esa gente” para hacer su curso. Esta compa venia en nuestra lista y también en la de ellos (habia firmado la candidatura de “esa gente”cuando “esa gente” se la ofrecieron diciéndole que era una “firmita para lo de los cursos”…) , cuando ella queria y quiere solamente estar con CGT y no con “esa gente”.
Como es lógico, reclamamos por escrito, de acuerdo con nuestra afiliada, que quería estar en la lista de CGT. El caso es que hoy por la mañana “esa gente” la llamó por teléfono, para advertirla que debia renunciar a estar en nuestra candidatura , si queria continuar en sus cursos ( a pesar de estar afiliada a “esa gente”).
Igualmente les pasó a afiliados de “esa gente”, que fueran advertidos en persona y por teléfono de que podrian ser expulsados del sindicato de “esa gente” si no renunciaban a estar en la lista de CGT, en la que vienen por decisión propia.


Sobre los impresos de “renuncia a candidaturas” que tienen “esa gente”, nos han sorprendido. Pues tienen que tener un cariz mágico envueltos en papel flotante, rápido y veloz (con alas) , puesto que en cuestión de un suspiro se rellenaban y firmaban los compas que se vieron obligados a renunciar bajo las amenazas de excluirlas del curso o del sindicato de “esa gente”, “por muy lejos que vivieran”, presentándolas todas por registro de un dia para otro.


El caso es que “esta gente” por sus argucias nos han tirado 4 compañeros de nuestra lista de laborales de CGT y piensan tirarnos otros 4 mañana.


Compañeros afiliados de “esa gente”: os compadecemos por estar encadenados de alguna manera a las decisiones de cuatro mandamases, que no dudan en negaros la libertad, cuando libremente queréis tomar alguna decisión


Decisión que, apoyándoles con vuestro voto y vuestra afiliación, será toda vuestra!!!

xoves, 2 de xuño de 2011

ELECCIÓNS SINDICAIS: O PUCHEIRAZO ESTÁ SERVIDO!!!
De verdade que acabanse de celebrar as eleccións sindicais en Correos sin te-las empezado???. Iso parece coa cantidade de voto por correo que hai , todo auspiciado polos COCOS AND COMPANY ; todo conciencudamente preparado i estudado con a antelación debida por eses elementos para ,unha vez abertos os plazos, ir persoa a persoa ofrecéndolles facerlles a folliña cos trámites do voto por correo , RECOLLÉNDOAS MAIS TARDE para dilixencialas eles mesmos.Mais todo non queda ahí.... CORREOS, como sempre , interesado en crear un mundo sindical afín, trata de entorpecer e mesmo de boicotear os sindicatos rebeldes coma a CGT.

Este boicot xá escomenzóu, boicoteando as nosas publicacións; temos O CORREO LIBERTARIO inmovilizado na CTA de Madrid dende o dia 23 de Maio, e que pesie as nosas protestas, alí sigue parado.

Está claro, esa semán era a clave para os COCOS: NON queren que se difunda por todo o país novas clarificadoras que contradigan tanto as versións oficiais dos seus amos como a deles mesmos.

Mais non para ahí as cousas; despóis da resolución arbitral na Coruña, onde otorgáronse tres mesas ( e non unha ocmo querian CCOO, o Sindiato Libre e a CSIF) , O ÁRBITRO non retroactéu os plazos , entón os plazos para o censo correron ate o seu final, e como habia que facer censos nosos ( Tres mesas: Coruña, Ferrol e Santigo) , os erros multiplicáronse... e agora se queres reclamar, ESTÁS FORA DE PLAZO!!!

Outro síntoma é a desaparición completa do PRESIDENTE DA MESA LABORAL DE A CORUÑA, e a vixilancia empresarial que fai CORREOS das mesas IN SITU a través do outro PRESIDENTE DA MESA FUNCIONARIOS. VER PARA CREER, OIGA!!

Finaliza este preve chequeo á legalidade destas eleccións o ninguneo nas horas sindicais de campaña electoral: Primeiro nos dín que non vai haber un liberado por toda a campaña... despóis nos dín que sí... agora o dudan...

ESTO SEÑORES, É COUSA DE MISERABLES E DE XENTE POUCO HONESTA.

PARÉCENOS CLARAMENTE QUE ESTÁSE ORQUESTANDO UN COMPLOT PARA QUE A PRIVATIZACIÓN DE CORREOS SE LEVE DA MANEIRA MENOS TRAUMÁTICA E SILANDEIRA.

SEÑORES: ESTO SONA A PUCHEIRAZO... A AMAÑO ELECTORAL... SEÑORES: ESTO ES LA GUERRA!!!

Voceiro da CGT Correos A Coruña

Voceiro da CGT Correos A Coruña
Buzón rebelde