martes, 21 de abril de 2009

Una nueva estrategia de la empresa (1)
Correos, o mejor dicho, los empresarios que gobiernan YA Correos a control remoto antes de hacer pública su compra de la empresa, tienen un plan, una estrategia....

....Para que Correos no pierda demasiados dividendos y pueda afrontar estos inesperados tiempos de crisis capitalista.

La estrategia consiste en cerrar drástica y definitivamente todo aquello que ocasiona gastos de Correos, eliminando contratación y todo aquello para ellos innecesario... total, solo les queda un año para desembarcar en la empresa, y ya les dá igual el servicio público de Correos...

Para que ese plan surta su efecto, se dá ordenes a los jefes de cartería, los jefes de equipo y a los jefes de jefes de dirigirse a toda la plantilla a su mando y hablarles en plan asamblea de que Correos está arruinado, que no hay cartas para repartir...

… Para que todos los trabajadores se lo crean, y comprendan bien que los nuevos recortes en contratación, son por mantener a la empresa en pié, y no por otra cosa.

De este modo, se disculpan así las inmediatas decisiones empresariales de recortar salvajemente contratación, imponer recargo anual a todas las secciones de reparto, de eliminar alguna sección en todos los meses del verano, y de dirigir y arbitrar tanto las vacaciones como los dias de asuntos propios y los propios derechos por enfermedad de familiares, etc.

Una nueva estrategia de la empresa (2)De hace unos años para aquí, en muchas carterias de la provincia de oía esta cantinela del jefe:

“No sé si te podrás ir de vacaciones cuando las pediste, porque desde Coruña me dicen que como no hay dinero para contratación, no te van a poner sustitución en tu sección de reparto”.

Ahora esa misma cantinela se vá a oir continuadamente.

Una nueva estrategia de la empresa (3)Todo para hacer que Correos no pierda dividendos?
Quién? Correos , o los empresarios que la van a comprar??

Hacer creer a la gran masa laboral de Correos SA que la empresa está mal, que no tiene fondos, que se vá a pique, que le cuesta pagarle a sus empleados puntualmente mes a mes…

Desde luego,los empresarios, sus peones (perdón) los jefes de la empresa y CCOO (sus contactos con los trabajadores) están preocupados porque no hay correo, que esto se va al tacho.
CCOO están preocupados poreque esto es consecuencia de que en su día formaron la Ley Postal … todo lo demás, imponiendo un escandaloso apparheid que le harían subir los colores al mismísimo Adolfo Hitler.
Los Jefes porque ven con los ojos de la rentabilidad económica y tienen miedo de quedarse sin sus productividades o con su despacho si lo hacen mal.

domingo, 5 de abril de 2009

CTA de Lavacolla (Santiago) - 1A CONTINUACIÓN , OS PRESENTAMOS 11 NUEVAS ENTRADAS, ESTA VEZ TENIENDO COMO MODELO EL CTA DE LAVACOLLA.

Principiaremos por los sotanos de la CTA, donde se almacena el material, y que por cierto, no observamos ningún casco.
Ahí los tenemos; embaladitos y relucientes, los carritos portabandejas, que muy bien podrian ahorrar muchos problemas en las carterias, y que sin embargo, duermen ahí el sueño de los justos...

DIGANOS, SEÑORA JEFA DE LOGÍSTICA: PORQUÉ NO SE USAN??

CTA de Lavacolla (Santiago) - 2Aparte de que a la propia Jefatura Provincial de A Coruña no le interesa hacer una campaña de mentalización hacia el colectivo de utilización de los carritos portabandejas,(ocultando por tanto la posiblidad de que las oficinas los pidan masivamente, descubriendo la rentabilidad ergonómica que tienen) en vez de mandarlos a las diferentes oficinas (por tanto, nadie los pide), los mantiene guardaditos y embalados en los sotanos de la CTA. Un buen plan.

CTA de Lavacolla (Santiago) - 3En las etiquetas de los embalajes se puede ver la fecha de fábrica: noviembre del 2008.

CTA de Lavacolla (Santiago) - 4Ahí tenéis otra etiqueta que indica que los carritos tenían como destino ... Padrón??, y que fueron enviados a partir del 12 de noviembre del año...2007 (hace dos años??)

CTA de Lavacolla (Santiago) - 5A CTA de Lavacolla. Santiago. Un centro reformado donde muchas salas permanecen cerradas, donde tenemos abiertos los locales sindicales por causa mayor de obras en Santiago -ciudad, donde a estos locales no pueden acceder afiliados de otras provincias, donde no hay servicios médicos , donde hay un abandono ...

CTA de Lavacolla (Santiago) - 6Alguen nos podería indicar como se pode beber desta fonte, estando os barrotes polo medio????

Seguramente esta fonte estará de adorno, para decir que "no somos tan malos los jefes, que dejamos beber a los trabajadores, poniendo medios a su alcance para que puedan beber con toda comodidad"

CTA de Lavacolla (Santiago) - 7... E así, falcatruada tras outra, abandono tras outro, decidimos poñernos dunha vez as pilas e pasar a acción. Acordamos dende a XUNTA DE PERSOAL e do COMITÉ DE EMPRESA pasar á acción, coa elaboración dunha táboa reinvindicativa e a sua pòsterior explicación en asembleia nos diferentes turnos.

Tivemos que colocar o cartaz anunciador da concentración no único sitio que nos deixaron, amén de que a propia xefatura do centro andivo nervioso toda a tarde amenazando á xente que si salía a concentración, se lle descontaba o tempo de traballo.

Preguntado sobor ese particular, éste xefe disculpóuse decindo que esa orden non viñera dél, senón da señora Xefa de Loxística, á vez (pásmense señores!) Presidenta do Comité Provincial de Saúde Laboral de A Coruña.

DITO DOUTRA MANEIRA: A SEÑORA QUE OSTENTA O CARGO DE PRESIDENTA DO COMITÉ PROVINCIAL DE SAÚDE LABORAL, DÁ ORDE DE AMENAZAR A QUENES SALGAN A UNHA CONCENTRACIÓN PARA REINVINDICAR ENTRE OUTROS 17 PUNTOS DA PROPIA SAUDE LABORAL DO CENTRO.

(NOTA: (por si queren denunciarnos por inxurias: dirémoslles que hai testigos).

CTA de Lavacolla (Santiago) - 8Con tal motivo, tanto dende a XUNTA DE PERSOAL como do COMITÉ DE EMPRESA escomenzamos a elaborar unha táboa reinvindicativa, partindo das necesidades do propio centro de Lavacolla, onde os compañeiros dos sucesivos turnos comentáronnos a necesidade de escomenzar xá a reinvindicar melloras e a leva-las como COLETIVO UNIDO cara a sua defensa e loita para face-las realidade, xa que a nivel sindicato ou de Inspección de Traballo non tiveron éxito as sucesivas veces que se intentaron potenciar.

DE SEGUIDO OFRECÉMOSVOS A TABOA REINVINDICATIVA, que moi ben, pode ser asumíble pola Xefatura Provincial de A Coruña :

CTA de Lavacolla (Santiago) - 9ORGANIZACIÓN DO TRABALLO

1. Definición clara dos postos de traballo e das funcións a desenrolar nos mesmos.
2. Aumentar o número de carretillas e transpalets, para desenvolver as operacions de carga, descarga e transporte da carrespondencia sen atrancos.
3. Reforzar a plantilla en sábados e domingos.
4. Construcción dun parking cuberto para protexer os vehículos das temperaturas extremas que se producen en Lavacolla. O mesmo tempo aumentar o número de prazas para dar cabida a todos os coches dos traballadores/as.
5. Sinalizar correctamente e facer respectar as normas de circulación e os sentidos da mesma que establecen as señais de tráfico situadas na zona exterior do CTA.
6. Librar os taboleiros sindicais que fican continuamente tapados por xaulas e carros impedindo a súa visibilidade.
7. Elaboración do Calendario laboral anual pactado con todos os sindicatos con representación na provincia no derradeiro trimestre do ano anterior.
8. Non restricción dos dias de asuntos propios por necesidades do servizo e abrir a posiblidade de disfruta-los todos ou parte deles xunto ás vacacións anuais.
9. Reducción do traballo nocturno non estrictamente necesario.
10. Flexibilidade da hora de entrade e saída, sempre dentro duns límites admisibles.
11. Librado de luns para o persoal que por turno lle toque facer garda o domingo.
12. Cómputo do tempo de desprazamento ó CTA como xornada efectiva de traballo, tomando como referencia Santiago (30 minutos).


XORNADA E HORARIOS

1. Dous pequenos descansos, de 10 minutos, ó longo da xornada laboral a maiores do xa recoñecido pola normativa.

CTA de Lavacolla (Santiago) - 10
SAUDE LABORAL

1. Que se revise e mellore o sistema de calefacción, pois está averiado moitas veces o que leva consigo que os traballadores estean traballando a temperaturas hostiles. Tamén se ten detectado que a dito sistema de calefacción se lle estropea con facilidade o sistema de regulación polo que hai zonas do CTA que sufren temperaturas moi variadas.
2. Que se adecúe a roupa a cada traballo, pois a roupa de traballo non é a axeitada para as tarefas que se realizan no CTA de Lavacolla. Que se lle entregue a todos os traballadores/as. Facer un estudo para ver que prendas e para que postos deben de ser consideradas como EPIs.
3. Que as sillas e os casilleiros da zona de clasificacion manual se adapten para poder realizar dito traballo sentado.
4. Que se instalen medidores de electricidade estatica en todo o CTA para que alerten en canto as medicións cheguen a ser perigosas, pois os traballadores/as seguen a sufrir continuamente descargas de electricidade estática. Buscar a raiz do problema e solucionalo.
5. Controlar que os pesos a manipular polos traballadores/as directamente non sobrepasen o máximo permitido na lexislación e nos postos onde son frecuentes os movementos repetitivos con peso, que se fagan evaluacións de riscos personalizadas.
6. Crear un equipo completo de persoal de servizos médicos composto por médico, ats e fisioterapeuta co persoal suficiente para atender os turnos de mañá, tarde e noite.
7. Evaluacion inicial de riscos e por postos de traballo.
8. Aumentar o número de taquillas nos vestuarios para garantir que todos os traballadores/as teñan a sua individual.
9. Establecer un máis eficaz servizo de mantemento e arranxo dos carros e xaulas, xa que non se revisan dabondo e dificultan o deslizamento dos mesmos con graves riscos para a saude dos traballadores/as.
10. Arranxar as goteiras, pois nos dias de chuvia e vento prodúcense no CTA, co risco de esvaramentos ou electrocución.
11. Repintado ou, no seu caso, pegado da sinalización horizontal, que está en mal estado, toda borrosa ou desaparecida. (Exemplo: A zona de paso dos palieres está borrosa)
12. Modificar a cor das pantallas das PVD´s da sala de videoindexación, que están cunha cor de pantalla defectuosa.
13. Acondicionar un baño para persoas con discapacidade.
14. Cambiar as papeleiras metálicas que supoñen un alto risco no caso de tropezar con elas os traballadores/as por outras de material menos pesado e sen aristas.
15. Facer exámenes médicos anuais e realizar cursos de formación para a saúde, dirixidos específicamente a mellorar a protección ós traballadores/as do turno de noite.
16. Maternidade. No caso de embarazo, adecuación do posto de traballo si a muller non renuncia ó turno.

CTA de Lavacolla (Santiago) - 11
CONTRATACIÓN

1. Aumento do nivel de empleo no CTA de Lavacolla, aumentando a plantilla en alomenos 15 traballadores mais.
2. Que se cubran todas as ausencias e principalmente as baixas médicas dende o primeiro día.
3. Posiblidade do traballador de renunciar ó turno de noite.RETRIBUCIÓNS

1. Que todo o persoal do CTA de Lavacolla cobre a gratificación por campaña electoral.
2. Que o Plus económico por traballo en sábado ou festivo sexa compatible co de horas nocturnas.


TRANSPORTE

1. Medio de transporte gratuito dende Santiago, con paradas en distintos puntos da cidade, asegurado para todo o persoal e para todos os turnos de traballo, incluído o segundo turno da noite (00:00 a 07:00), garantizando ademáis o servizo incluso cando se producen horarios especiais.


Para negociar sobor de todas estas demandas, chamamos no seu momento á Xefatura Provincial a unha xuntanza; mais éste, e a sua equipa prefiríu seguir despreciando a calquér oposición, obrando fiel e obedientemente os parámetros orquestados desde o Centro Directivo madrileño.

Voceiro da CGT Correos A Coruña

Voceiro da CGT Correos A Coruña
Buzón rebelde