xoves, 24 de setembro de 2015

Breve resume das intencións de Correos sobre o exame de consolidación expostas na xuntanza de 23 de Setembro

Por destacar algo Correos insiste en calcular unicamente a antigüidade dos últimos 3 anos (desde CGT estamos radicalmente en contra de esta medida) tamén a intención de Correos en facer o exame on-line (sen aportar polo de agora máis dados). Correos tamén insiste en manter a entrevista, coa que estamos radicalmente en contra pola súa grande subxectividade. Cabe destacar que Correos pode facer esa entrevista porque está recollido no convenio actual asinado por CCOO, UGT, SL e CSif. Tampouco vemos ben o cálculo porcentual dos temas propostos (50% Temas Correos, 40 % psocotécnicos e 10% cultura xeral.)

Está aínda pendente saber a data (calculamos que nunca antes de 3 meses),e tampouco sabemos o número de prazas e as condicións laborais.

En CGT estamos traballando para poder ofertar, unha vez rematado todo este proceso negociador, os cursos puntuabeis que recoñeza a empresa. Obviamente serán de xeito gratuito, por rigoroso orde de inscripción e sen necesidade de estar afiliad@.

Por outra parte os libros terán un prezo definitivo de 10,50 euros (son 560 páxinas) que é exactamente o prezo de custe da imprenta. Queremos acabar unha vez coa mafia das academias sindicais!

QUE DI A EMPRESA
-  Reserva para discapacitad@s
- Non poderán presentarse quen non pasasen período de proba en desempeños anteriores de calquera posto ou recibir unha valoración negativa en calquera posto.
-  Recoñecemento médico e probas físicas.
- A proba un cuestionario tipo test - 50% materias Correos, 40% Psicotécnicas, 10% Cultura xeral   nun tempo de 60 minutos (75% da puntuación total)  o 25 restante sería aportado pola entrevista.
- Modalidade presencial/en liña.
- Os erros contarán negativamente.
- Para superar o cuestionario haberá que superar o 50%.
- Entrevista: que deberán superar quen superasen o exame.
- Méritos a valorar   (25% da puntuación total):
- Experiencia previa no últimos tres anos, en cada posto solicitado e en cada posto e bolsa da provincia.
- Cursos de formación (en especial produtos, atención ao cliente, adaptación positiva ao cambio, acollida e procesos de traballo, inglés, ferramentas informativas e habilidades persoais).
- Permisos de condución.
- Titulacións relacionadas co posto.

O QUE DI A CGT
-Acorde á nosa plataforma reivindicativa, CGT esixe priorizar o respecto aos dereitos do persoal fixo-descontinuo e dos eventuais.
-Que se oferte a totalidade das vacantes existentes e a recuperación dos 10.000 postos suprimidos nos últimos anos.
-Reposición automática do 100% dos postos de traballo que queden vacantes durante a vixencia do IV Convenio
-Fixación por escrito da plantilla estructural de Correos e recuperación da RPT (relación postos de traballo)
- Convocatoria de reaxuste local con oferta transparente de todas as prazas
- Convocatoria do Concurso de Traslados con oferta transparente de todas as prazas
- Recuperar a R.P.T. (Relación de Postos de Traballo)
- Convocatoria de novas bolsas de traballo, máis transparentes, abertas e xustas.

Desacordo total coa realización de entrevistas persoais no período de selección, remarcar que ccoo, ugt, csif e sl, no seu día apoiaron esta medida e por iso consta no convenio colectivo actual, e é sobre o convenio no que se basea a empresa para presionarnos con este tema

Seguiremos informando!

Ningún comentario:

Voceiro da CGT Correos A Coruña

Voceiro da CGT Correos A Coruña
Buzón rebelde