xoves, 3 de decembro de 2015

CELEBRADA XUNTANZA ENTRE O PERSOAL DE CORREOS, O ALCALDE DA CORUÑA E O CONCELLEIRO DE TRABALLO.
Na xuntanza participaron 15 persoas de todas as unidades de reparto da nosa cidade, tamén da USE e de atención ao cliente.
O persoal trasladou directamente as súas inquedanzas ao alcalde e ao concelleiro, que tomaron nota dalgunhas das reivindicacións eproblemáticas e ofreceron a axuda do grupo de governo municipal en todo o posible para buscar entre tod@s o mantemento do servizo público de Correos na nosa cidade co nível de calidade esixible, Por outra banda Xulio Ferreiro e Alberte Lema poideron consultar e entender máis en profundidade com funciona o servizo postal na nosa cidade e aclarar dúbidas concretas sobre diferentes bairros e zonas de reparto..
Desde o sindicato tamén entregamos copia dos máis de 1000 partes de pendentes de reparto que se recolleron na zona centro da Coruña no último ano e meio, que demostran a necesidade de dotar de máis persoal as unidades da nosa cidade. Asimesmo foron entregadas copias das denuncias elevadas desde CGT Correos A Coruña ao Ministerio de Fomento, Á comisión nacional dos mercados e da competencia, ao europarlamento, ao Valedor do Pobo e, finalmente, á Defensora del Pueblo Estatal, onde se atopa en curso actualmente.
Proximamente máis información.

 Fotos da xuntanza.

Ningún comentario:

Voceiro da CGT Correos A Coruña

Voceiro da CGT Correos A Coruña
Buzón rebelde