xoves, 24 de marzo de 2011

Ofensiva sindical CGT por LUGO - 3
Existen dereitos moi claros que respaldan a CGT a presencia nas oficiñas lucenses,e que a pesar delo, obstínanse en prohibirnos a entrada :

1. Citando a LEI ORGÁNICA DE LIBERDADE SINDICAL, O ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES y en A CONSTITUCION, a CGT tén carácter de “ sindicato máis representativo”, o cál permítenos acceder a calquér oficiña de Correos de todo o Estado.
2. Asimesmo, nistes intres, atopámonos en plena negociación do Convenio Colectivo e Acordo Funcionarial, e nós, por ser membros da Equipa de Negociación do Convenio temos o dereito de explicar e informar a tódolos compañeiros afectados das novedades deste proceso.
3. Estamos nun proceso de promoción de eleccións sindicais, (preavisados xá dende hai un mes) i estamos autorizados baixo poder notarial en participar en tódolos trámites e procedementos –no que se incluie a promoción destas eleccións nas oficiñas lucenses – relacionados coa convocatoria e proceso destas eleccións de delegados de persoal e comité de empresa.

Ningún comentario:

Voceiro da CGT Correos A Coruña

Voceiro da CGT Correos A Coruña
Buzón rebelde