xoves, 25 de abril de 2013

Gravísimo precedente de represalia na UR1 de A Coruña
Parece que desde a Xefatura de Zona se quere acabar con o despotismo e o caciquismo nun pais acostumado precisamente ó caciquismo.

Parécenos moi ben, ainque que teñan que turrar contra eses déspotas que ainda créen que as carterias son suas e que teñen o deu dereito a dispoñer da vida dos seus subordinados.
Mais que non se esquezan que ainda que estes listillos sigan apretando , faltando, insultando, menospreciando ou aldraxando ,  a CGT sigue no seu posto vixilándoos...
Eles o saben moi ben, e sempre andan ahí agazapados agardando a oportunidade para desacreditar a CGT ante os traballadores;  para máis señas, onte e hoxe  intentáronno...

Pois ben, hoxe na UR1 de A Coruña, os seus dous responsables ( que brilan pola sua amplitude intelectual na organización do traballo)  optaron por interpretar unha simple chamada do dia anterior  de CGT  ó orden das suas responsabilidade como un ataque; e acostumbrados como éstán a reprimir, tanto o vello  como o novo; éste  ( que sempre anda a defensiva)   vai e o dia seguinte  e dirixíuse a todala carteria en voz alta para largar nun dos seus spichs , o anuncio  a todo o colectivo  (como represalia a chamada de atención de CGT de onte, e como resposta  á CGT polo seu atrevemento a dirixirse a eses mandamases no nome do colectivo para deixarlles claras as suas responsabilidades) ,  das seguintes medidas de castigo, dentro do máis puro sentido militar : 

  1. A partir de ahora, todo el mundo saldrá a las 15:15 horas.
  2. Si alguien tiene que ir al médico en horas de trabajo, deberá gastarse un dia de asuntos propios.
  3. Que la mitad de los dias de Asuntos propìos tendréis que gastarlos antes de las vacaciones.
  4. Que se nos va a hacer un seguimiento a cada uno de vosotros para controlar cómo lleváis a cabo los distintos procedimientos de trabajo.
               O final, o xefe de equipo que andaba por alí dixolle  a CGT: 
                                       - VÉS LO QUE CONSEGUISTE?


Parece que ó final éste e non outro é o espirito que dende a Zona Primeira se quere dár o colectivo, a reeducación e castigos colectivos para quenes non nos deixemos manipular nin gardemos silencio ante privilexios, discriminacións e outras bondades tanto da empresa como dos seus virreis nos seus centros de traballo, que alentan a recuperación xeneracional da camarilla doutrora na Coruña.


Ningún comentario:

Voceiro da CGT Correos A Coruña

Voceiro da CGT Correos A Coruña
Buzón rebelde