mércores, 20 de outubro de 2010

De chapuzas e pillabanes!!Terra de naide...

En esto estáse a convertir Correos; aquí, aló , alá, acullá....!
Na Coruña sen ir mais lonxe!

Plazas vacantes que non as quitan para que non lle toquen a determinadas persoas.

Xefecillas y xefecillos que collen mais de hora e media de bocadillo, e non pasa nada.

Xefes de manteñemento que non saben de ónde ven o aire...e por tal causa manteñen crucificada a unha compañeira que tén o seu posto de traballo precisamente nun campo de correntes ... pero como o aire non se vé!, eles dín que a culpa é da compa!!

Outros disfrutan en negarnos o material de oficiña.

Plazas que se alteran a libre albedrío de los jerarcas... para que lles toque os seus amigotes.

Reubicacións feitas de tapadillo, namentras negan as reubicacións a compañeiras enfermas, e por riba as obligan ir a repartir barrios inasumibles.

XA O DIXERA O MEU ABÓ.... ESTO É COUSA DE PILLABÁNS!!

E senón mirade como nos queren montar o III Convenio Colectivo, pois na derradeira rolda de negociacións do Convenio, sonsacámoslles unhas “pillas e aviesas intencións”:

Queren mantér desregularizada pillamente a xornada de traballo ( 1711 horas anuais).

Queren traslados bianuales PILLOS con una asignación cuatrimestral.

Queren pillamente deixar de tér a obliga de chamar a tódolos fixos discontinuos no vrán e Nadal.

Queren aumentar con pillería a penalización por absentismo, con o CTA, tramos, os AP e as Axudas sociais.

Queren movilidade xeográfica pilla; comunicándoo só con 15 dias de antelación.

Queren que na provisión de postos o gañen “os máis PILL… idóneos “ (evaluación de desempeño e a entrevista) pasando por riba dos que teñan máis antiguedade.

Pola contra, non falaron das bolsas pillas de emprego, o que indica una intención clara ( pilla???) de suprimirlas.


DE VERDADE, MEU ABÓ!! ESTA XENTE DÁ PARA MOITO!!!

Ningún comentario:

Voceiro da CGT Correos A Coruña

Voceiro da CGT Correos A Coruña
Buzón rebelde