mércores, 5 de xaneiro de 2011

EVALUACIÓN POPULAR DE DESEMPEÑO 2010
Primeiro: felicitar con todo cariño os nosos compañeiros xubilados. Que teñan boa saúde e que os bellos recordos en Correos os acompañen o resto da sua vida.

Segundo: Unha pequena introducción......

Según nos din unha e outra vez os nosos xerarcas: “ Somos una Empresa Pública en un entorno competitivo y una buena imagen es crucial; por lo que creemos fundamental mantener la paz social. El futuro dependerá también de vuestro grado de responsabilidad. Se trata de adaptarse a la nueva realidad”. Que traducido quér dicer que temos que calar a boca e oir, ver e calar polo ben da empresa.

Si é así , porqué colocan nun dos seus tablóns oficiais de cartería un cartaz-chiste no que sentencian que "donde quieras que estés siempre hai un hijo de puta", dejando ás claras sua incomodidade pola publicación de esta evaluación que lles adicamos anualmente.

A ESTA XENTE NON LLES GUSTA O SINDICALISMO, PERO A NÓS SÍ!!

Si é así como queren o sindicalismo, con a CGT que non vaian contando.
Nós non só imos e seguiremos sendo coherentes con o noso cometido, senón que faremos público –sin cortarnos un pelo- daquelas cacicadas, falcatruadas, adraxes e toda caste de menosprecio, persecución, etc. que esa Xefatura e os seus xefeciños lles dá por facer para sutilmente , facerse valer ante os seus subordinados.


Diste xeito, anualmente, repartímoslles os premios ós que se fán acreedores aquel@s que se créen o que se lles dín desde de arriba ( que non son máis que medias verdades mezcladas con medias mentiras para “veer si colan”): que isto é o seu cortijo , que non terán problema ningún cun colectivo pacificado e temeroso , que os sindicatos andan domesticados, etc…


Aquí na Coruña parte delo é verdade encanto o do seu cortijo e en canto o mundo sindical, onde se deben moitos favores.
Mais, repetimos, a CGT, o sindicato do Buzón Rebelde non se vai achicar ante nadie, e moito menos casarse con ninguén, i eso sábeno ben eles e os sindicatos afectados.


E un anos máis, imos calificalos: mais antes repasemos a definición das listas onde os enclamvamos:

LISTA ESIXENTE.- Dícese dos integrantes da mesma que son famosos por esixir (inluso con amenazas) o que eles non fán nin saben facer; dando paos de cego para contentar a sua superioridade usando como “conejillos de indias” ós seus subordinados, (ás veces con sutilezas, a veces acosando).
Tamén dícese de aqueles que esixen a realización de determinado traballo sen poñer as condicións necesarias para cumpli-lo.

LISTA OBEDIENTE.- Dícese dos integrantes da mesma que son nobles y obedientes con seus superiores e prepotentes e duros con os seus subordinados, non faltándolles escrúpulos para ordenar a éstes o que lles manden aqueles, aunque contradiga a Lei Laboral.

LISTA PASOTA.- Dícese daquel@s que pasan de todo, figurando por figurar.

LISTA INVISIBLE.- Dícese de aquel@s @s que nunca se lles vé , nin aparecen por ningures cando a sua presencia responsable é necesitada.


LISTAS XEFES ADXUDICADOS


LISTA ESIXENTE
Xefe da zona 1
Xefa de loxistica Coruña


LISTA OBEDIENTE
Xefe cia Carballo
Xefa loxistica Coruña
Xefe persoal Coruña
Xefe provincial en extinción
Xefe serv. Medicos


LISTA PASOTA,
Xefe Relacións Laborais
Xefe Distibución Coruña
Xefa Manteñemento
Xefe provincial en extinción ( o cargo)


LISTA INVISIBLE
Xefe da zona 1
Xefe Relacións Laborais
Equipo A
Xefe distribución Coruña
Inspección Coruña ( si é que todavía existe)
Xefe provincial a extinguir
Xefe servicios económicos
Corrente de aire da segunda planta xefatura provincial


VIRREIS
(-“Esta casa es mia!”)
Xefe de Zona
Xefa de Loxística
Xefe Servicios Médicos
Xefe Distribución de A Coruña


Aprendices a Virreis)
Sustituta de Xefes pola comarca sul de Santiago e xefes de equipa cos humos subidos.


CADRO DE HONRA
Xefe Relacións Laborais
Xefa loxistica e Presidenta csl
Xefe distribución Coruña
Xefe zona 1
Xefe dos Servizos Médicos
Xefe servicios económicos


CADRO DE HONRA
ESPECIAL SAÚDE LABORAL Tribunal Médico de Madrid, :

Doctor Jesús Marín Elvira, l
Doctor Manuel L. Alirangues Santos
Doctora Ana Marta Acosta Vicente


TITUO CUM LAUDE EN SALUD LABORAL
Xefe servicios económicos
Xefa manteñemento
Xefe dos servizos médicos


OFICIÑAS PUTEADAS

PORTO DO SON:- Ubicada na parte baixa do Concello, dende hai anos ven dando unha imaxe negativa polo seu reducido espazo, sin que Correos faga nada.

CEE.- Veleiquí unha povoación que nos ultimos anos pasóu de ser dun povo a unha vila grande, e Correos sen enterarse, mantén a mesma e cutre oficiña sen cambiar os espazos..

PONTECESO.-
O espazo da Cartería é impropio dun centro de traballo, e a insalubridade da mesma é un escándalo.

CEDEIRA.- O bó humor e millor ambente fai ir levando o andar “de lado como os cangrexos” por toda a Oficiña.


OFICIÑA TENSA ( en vias de solución) A Coruña suc. 4, Fene, Boiro, Muros, Milladoiro


XEFES GUAIS SEN DETALLAR

Cedeira, Fene, Narón, Betanzos, Carballo, Vimianzo, Noia, Riveira, Povoa, Narón, Ordes, Padrón, Muros, Riveira,.. e algun/ algunha máis que se nos escapa. Hainos bós e competentes.


PASEADORES (os que más pasean) Xefe de Distribución de A Coruña
( polo negociado de Persoal)
Xefes da primeira planta ( pola calle)


XEFES DE CARTERIA E DE EQUIPO EN TENSIÓN PERMANENTE Fene, Betanzos, Carballo, Arteixo, Boiro,


ENCARGADILL@LS SECRET@S DE MANTÉR DISCIPLINA E ORDE EN CADA CENTRO DE TRABALLO
Carteir@s reconvertid@s segredamente en Xef@s


INSOLIDARIEDADE NO APARCAMENTO DE CORREOS COS COMPAS RURAIS
Xefas de Milladoiro

Ningún comentario:

Voceiro da CGT Correos A Coruña

Voceiro da CGT Correos A Coruña
Buzón rebelde