domingo, 19 de xuño de 2011

ASEMBLEIA POR ESCRITA -3 ( O QUE FIXEMOS. MOVILIZACIÓNS))1.- Mediante movilizacións: Cabe recordar que estivéramos presentes o carón dos traballadores en diversas movilizacións de ámbito local, para reivindicar milloras concretas dende a Xunta de Persoal e o Comité de Empresa, traballando activamente nestes dous organismos ó servizo dos traballadores:

Estivemos plantando cara mediante concentracións ante diversas problemas en moitas oficiñas, e cando chegara a hora de enfrontarnos a lacra do recargo, tomamos a iniciativa de programar unha intensa campaña que pecháramos co éxito da enorme manifestación do 15 de Xuño de hai dous anos.

Como CGT coitáramos con constancia por novos locais para oficiñas cun grave problema de espazo, coma Cedeira, Ponteceso, O Son, etc; o dimensionamiento adecuado das cargas de traballo, unhas condicións de trabajo dignas, que non se supriman postos de trabajo ,que se trate con sentido común compañeir@s con problemas graves de saúde, de condicionantes ambentais, persecución por acoso, víctimas das provocacións dos xefes repunantes, etc.


Tamén estivéramos presentes en folgas e movilizacións de ámbito xeral. De feito dende hai anos mantivéramos unha folga de sábados convocada na maioría das provincias para reivindicar a xornada laboral de 35 h, de luns a vernes, para todo el colectivo. Igualmente convocamos constantemente a nivel estatal folga de pontes para reivindicar un calendario laboral que nos permita planificar co tempo noso descanso.

Asi e todo, cómprenos acordar que as movilizacións xerales máis importantes do ámbito de Correos nas que estivéramos implicados en este periodo foran as que tiñan por obxeto conquerir unha boa Lei Postal e un bón Convenio Colectivo. Ó noso entender, estas movilizacións non se concluiran con éxito:


A nova Lei Postal é negativa para nós porque:

a. Fomenta la competencia salvaxe entre operadores postais, xa non queda ningún produto reservado a Correos (antes tiñamos a carta interurbana hasta 50 gr. de peso e as notificacións).
b. Permite o acceso do resto de operadores postais á rede postal pública, con o que podemos acabar vendo que nunha mesma oficiña traballan varios operadores (como pasa no CTP de Barajas, donde ademáis contratan a través de ETTs).
c. Non concreta qué cantidade pagará o Estado a Correos polo coste de prestar o Servicio postal Universal (o coste de chegar a tódolos currunchos do país


Os novos Convenio Colectivo, para o persoal laboral, e Acordo Xeral, para todolos empegados, son negativos por algo tan fácil de explicar como que non conseguíramos nada do que pedíramos nas nosas reinvindicacións. Cabe aclarar que non andamos a falar só das reinvindicacións de CGT, senón das reivindicacións de CGT, CCOO, CSIF e Sindicato Libre, porque todos mantíñamos unha plataforma reivindicativa conxunta y todos pedíamos nas nosas asambleas e nos nosos cartaces, en materia salarial, por exemplo:

a. Cláusula de revisión salarial (Non se conquerira).

b. Incrementos salariais de 2 puntos por enrriba do IPC, no periodo de vixencia del Convenio y Acordo Xeral (non se conquerira)

c. Pago de tramos, con atrasos, sin vinculación a absentismo (non se conquerira)

d. Despenalización completa do CPA (non se conquerira)

e. 100% das retribucións en caso de baixa por enfermidade común para todo o persoal (tampouco)

f. Compromiso de camiñar cara os 1500 €, (tampouco!)

g. Cláusula para a revisión das desviacións o alza dos costes de combustible no ámbito rural. Melloras do plus por aportación de local. Plan de sustitución das aportacións por medios propios de Correos (tampouco!!!)

Mais, con todo, consideramos que o papel de CGT nestas movilizaciones fora digno, pois conquerimos que se incorporaran algunhas reivindicacións, nosa militancia mantivera a loita e non engañáramos a nadie. Outros sindicatos non poden decir o mesmo:

UGT e CIG estiveran ausente nestas movilizacións , como si o resultado final da Lei Postal e do Convenio non lles importara; pola sua banda, CCOO, CSIF y el Sindicato Libre decían nas asambleas e nos seus cartaces que defendían unha serie de melloras “irrenunciables”, pero finalmente firmaron unha nova baixada de dereitos no Convenio e permiten á empresa que poida manexar ós traballadores ó seu antoxo (recargos, colindancias, doblaxes, movilidades, desregulación da jornada, etc.), ó tempo que nos conxelan o soldo e vinculan tamén os tramos e as axudas sociais ó absentismo.

CGT tamén estivera noutras movilizacións de ámbito superior ó de Correos. O caso más significativo la folga xeral del 29S (29 de setembro de 2010) contra o recorte das retribucións do persoal funcionario ate un 5%, contra a reforma laboral del Goberno de Zapatero (que abarata o despido) e contra el retraso da idade de jubilación ate os 67 anos. Todas istas reformas foron finalmente respaldadas por CCOO y UGT.

Ningún comentario:

Voceiro da CGT Correos A Coruña

Voceiro da CGT Correos A Coruña
Buzón rebelde