martes, 27 de novembro de 2012

CAÑA CONTRA O DECRETO-LEI 20/2012!!!!


A CGT nin se vai calar nin vai negociar con estes caralláns!!
E por suposto, en Correos non nos imos achicar!!!

 Na Coruña seguimos con o noso código para a fotocopiadora de uso sindical bloqueado. Seguimos con información importante secuestrada no noso Local Sindical pechado pola Empresa. Seguimos sin o regulamento oficial do Comité Provincial de Saúde Laboral pésie a telo pedido oficialmente tres veces!!!. Seguimos sin que nos actualicen o uso do local sindical compartido de Santiago. Seguimos sendo insultados impunemente pola Xefatura. Seguimos represaliados. ..

Pero tamén .... SEGUIMOS CABALGANDO!!

                           ( por iso nos  ladran!!!) 

                                                   Demandas contra os recortes

A Federación Estatal de Traballadores da Administración Pública (FETAP) da CGT decidiu impugnar xurídicamente a Instrución Conxunta da Secretaría de Estado de Administracións Públicas e da Secretaría de Estado de Presupostos e Gastos, para a aplicación do Título I do Decreto-lei 20/2012, do 13 de xullo, de Medidas para garantir a estabilidade presupostaria y de fomento da competitividade no ámbito do sector estatal. Terase en conta a supresión da paga de nadal, normativa sobre a IT, a merma de permisos e vacacións, e cantas disposicións encadradas no dito Decreto-lei atenten contra a normativa superior vixente.
Posteriormente farase a impugnación do acordo da Mesa xeral de negociación da Administración Xeral do 29 de outubro de 2012 publicado no BOE o día 14. Nel estanse conculcando gravemente a Lei Orgánica de Liberdade Sindical, o Estatuto dos Traballadores e a Lei de Prevención de Riscos Laborais, entre outras normativas.
Estas acciones legais non impiden as reclamaciónes que se realicen ante actos individuales contra calquera traballador derivados de ambas disposiciones.



Ningún comentario:

Voceiro da CGT Correos A Coruña

Voceiro da CGT Correos A Coruña
Buzón rebelde